Jelle Nijdam

Leontien van Moorsel

Tour de France


De Ronde van Het Ginneken werd voor het eerst verreden in september 1974 voor amateurs, junioren en nieuwelingen. Het Comité Ginneken o.l.v. Nico Takx en Piet van de Broek organiseerde deze wielerwedstrijd destijds in samenwerking met W.V. "Breda". Net als nu stelde W.V. "Breda" daarvoor haar expertise op wielertechnisch en organisatorisch gebied ter beschikking. Het bleek een succes en kreeg daarom in 1975 een logisch vervolg. In 1976 en 1977 echter gaf men de voorkeur aan een specifieke jeugdwielerwedstrijd en ging de ronde in zijn oorspronkelijke vorm niet door. Toch kwam de ronde in 1978 weer terug op de wielerkalender, maar was opnieuw geen lang leven beschoren.

Maar in 1981 werd de jaarlijkse draad weer opgepakt. Rien Roks, de toenmalige kastelein van "De Vrachtwagen" (nu Boerke Verschuren) nam als oud-ploegleider van de Skol-ploeg van de Bredase Brouwerij (nu Inbev) het initiatief de ronde opnieuw leven in te blazen. Nadat de wedstrijd eerder in 1988 vanwege de weersomstandigheden moest worden afgelast duurde het tot 2001 alvorens de ronde weer kon worden verreden. Vanwege oorzaken van voornamelijk organisatorische aard (slecht wegdek en veiligheid) konden de wedstrijden gedurende een aantal jaren helaas geen doorgang vinden.

 

In 2001 werd een hernieuwde poging gedaan om de ronde op de Ginnekense kaart te zetten. Ditmaal kwam het initiatief van "Wielervereniging Breda-Knooppunt", maar helaas moest vanwege een gebrek aan belangstelling in 2004 opnieuw worden besloten de ronde van de wielerkalender te halen.

 

Echte Ginnekenaren en Ginnekenezen blijven echter niet bij de pakken neerzitten. Naar een idee van Guus Jansen en Roel Willemsen werd onder impuls van Jan van de Houdt in 2009 het Wielercomité Ginneken in het leven geroepen welke zich voor de vierde keer moest gaan bezighouden met het tot stand komen van een heuse jaarlijkse wielerronde. Praktisch alle voorzieningen waren getroffen om op 30 mei 2010 de Wielerronde van het Ginneken weer eens te doen verrijden toen 2 maanden daarvoor de grote animator Jan van de Houdt volkomen onverwachts kwam te overlijden.Vanwege dit trieste gebeuren kon de ronde dan ook geen doorgang vinden. De organisatie heeft zich echter niet uit het veld laten slaan en heeft alles in het werk gesteld om de ronde alsnog tot in lengte van jaren van start te laten gaan en zo de droom van Jan alsnog waar te maken. Op zondag 29 mei 2011 was het in ieder geval zover en ging de 18e editie van start.

 

Voormalige winnaars bij de amateurs waren o.a.:

1983 Jelle Nijdam

1985 Bob Rasenberg

1986 Andre van Reek

1987 Toon van der Steen

2001 Martijn Simons

 

Bij de nieuwelingen dames won in 1987 niemand minder dan Leontien van Moorsel.

Al met al toch een aardig cv voor onze wielerronde.